Welkom bij PDI GOOI

Psychologen die je weer op weg helpen in Bussum en Almere

Wat is een Eerstelijnspsycholoog?

De psychologen van psychologenpraktijk PDI Gooi Bussum zijn Eerstelijnspsycholoog en GZ-psycholoog. Een GZ-psycholoog is universitair opgeleid en is deskundig op het gebied van allerlei psychische klachten en gedragsproblemen. Een GZ-psycholoog  doet aan psychodiagnostiek, indicatiestelling, psychologische behandeling maar ook aan verwijzing (naar de tweede lijn) en consultatie.

De werkwijze van de GZ-psycholoog is:

  • generalistisch,
  • klachtgericht,
  • kortdurend en
  • laagdrempelig

Wij bieden zowel face-to-face consulten als online consulten aan.

Generalistisch houdt in dat de GZ-psycholoog een breed scala aan problemen behandelt en brede kennis heeft op het gebied van allerlei psychische klachten. De meeste psychische klachten laten zich goed behandelen in de praktijk van een GZ-psycholoog, zoals de praktijken van Marjan en Aagje.

Met klachtgericht bedoelen we dat de eerstelijnspsycholoog in de eerste plaats ingaat op de klachten die een cliënt in het heden ondervindt.

Kortdurend, wat dat betekent  spreekt voor zich: de meeste behandelingen zijn kortdurend, er wordt zo effectief mogelijk gewerkt om de duur van de behandeling te beperken. De behandelduur ligt gemiddeld tussen de 5 en 11 gesprekken.

Is er intensievere hulp nodig dan wordt er in het beginstadium van de behandeling in overleg met de huisarts een ander behandeltraject gezocht.